// spyros

Με τους παρακάτω τρόπους χρήσης του πληκτρολογίου —σε συνδυασμό ή μη του ποντικιού— κερδίζουμε σε χρόνο επειδή αποφεύγουμε περισσότερρα βήματα για την ίδια εργασία.

 

Λειτουργικό Windows

Alt : Μεταφέρεται η εστίαση στο κυρίως μενού του παραθύρου (αν δεν φαίνεται τότε εμφανίζεται) ή στα κουμπιά ενός πλαισίου διαλόγου (π.χ. Ναι/Όχι/Ακύρωση). Σε συνδυασμό με το υπογραμμισμένο γράμμα του μενού ή του κουμπιού, εκτελείται και η αντίστοιχη εντολή, π.χ. Alt + E : μενού επεξεργασία

Alt + Shift : Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου

Alt + Tab : Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων (εφαρμογών-προγραμμάτων που ξεκίνησε-«τρέχει» ο χρήστης)

Alt + F4 : Κλείσιμο (ενεργού —που έχει την εστίαση, που είναι «πάνω-πάνω» στην επιφάνεια εργασίας—) παράθυρου-προγράμματος. (Πολύ χρήσιμο π.χ. όταν στο Internet ανοίγουν από μόνα τους πολλά παράθυρα ή πετάγονται διάφορα μηνύματα και θέλουμε σίγουρα να τα κλείσουμε και όχι να πατήσουμε κάποιο εικονικό x που μπορεί αντί να κλείνει να εκτελεί μια άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια). Αν βρισκόμαστε στην επιφάνεια εργασίας τότε εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου για κλείσιμο του Η/Υ.

Alt + PrtScr : (Print Screen) Αντιγραφή ως εικόνας (στιγμιότυπο) του ενεργού παράθυρου (μπορούμε να εισάγουμε την εικόνα με επικόλληση). (Με σκέτο PrtScr αντιγράφεται όλη η οθόνη).

Alt + Ctrl + Del : Εμφανίζει ανάλογα με την έκδοση των Windows ένα πλαίσιο διαλόγου ή μια πλήρη οθόνη όπου μπορούμε να κλείσουμε τον υπολογιστή, να αλλάξουμε χρήστη και να κλείσουμε μια εφαρμογή που κολλάει το σύστημα μέσω του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) (Πολύ χρήσιμο όταν κολλάει ο Η/Υ)

Shift + Del : Μόνιμη διαγραφή αρχείου, φακέλου, συντόμευσης (δεν παει στο καλάθι ανακύκλωσης). Ό,τι διαγράψαμε μπορεί να ανακτηθεί μόνο με ειδικά προγράμματα.

Ctrl + Shift + N : Δημιουργία νέου φακέλου (New)

Ctrl + Shift + 5 : Προβολή φακέλων σε λίστα

Alt + ↑ (πάνω βελάκι) : Επάνω ένα επίπεδο (στον εξερευνητή αρχείων μας πηγαίνει στο φάκελο που περιέχει το φάκελο που βρισκόμαστε, δηλαδή στον γονικό φάκελο).

Alt + ← (αριστερό βελάκι) : Προηγούμενο επίπεδο ή προβολή (στο φάκελο όπου είμασταν προηγουμένως).

F2 : Μετονομασία (Rename) αρχείου, φακέλου, συντόμευσης, … (επίσης με κλικ πάνω στο όνομα και όχι πάνω στο εικονίδιο, σε ήδη κλικαρισμένο-εστιασμένο στοιχείο).

 

Πλήκτρο των Windows

(πλήκτρο με το λογότυπο (logo) των Windows, συνήθως βρίσκεται κάτω αριστερά στο πληκτρολόγιο, μεταξύ των Alt και Ctrl)

 ή Ctrl + ESC : Άνοιγμα μενού εκκίνησης

+ X : Εμφάνιση WinX Menu (είναι σαν να κάνουμε δεξί κλικ στην οθόνη κάτω αριστερά πάνω στο εικονίδιο), για γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες

+ E : Άνοιγμα του Εξερευνητή Αρχείων (File Explorer) ή Εξερευνητή των Windows (Windows Explorer)

+ D : Εμφάνιση/Απόκρυψη της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop)

+ , : (windows 10) Εμφάνιση της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) όσο είναι πατημένο

+ R : Εμφάνιση γραμμής εκτέλεσης (Run), π.χ. γράφουμε winver (έκδοση Windows), regedit (επεξεργασία μητρώου), msconfig (ρύθμιση συστήματος), cmd (για εντολές DOS όπως ipconfig, systeminfo)

+ L : Κλείδωμα υπολογιστή (χωρίς τη χρήση Ctrl+Alt+Delete)

+ → (δεξί βελάκι) : Τακτοποίηση ενεργού παράθυρου δεξιά στο μισό της επιφάνειας εργασίας

+ ← (αριστερό βελάκι) : Τακτοποίηση ενεργού παράθυρου αριστερά στο μισό της επιφάνειας εργασίας (οι δύο παραπάνω συντομεύσεις μας βολεύουν όταν θέλουμε να βλέπουμε και να δουλεύουμε ταυτόχρονα δύο παράθυρα στα δύο μισά της οθόνης)

+ Pause/Break : Πληροφορίες συστήματος και έκδοσης Windows

+ Spacebar (πλήκτρο διαστήματος) : (windows 10) Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου

+ Shift + S : (windows 10) (snipping tool) Εφαρμογή στιγμιότυπων οθόνης

+ . : (windows 10) Εισαγωγή εικονοχαρακτήρα (emoticon, emoji)

 

Κλικ ποντικιού μαζί με συνδυασμούς πλήκτρων

(όπου κλικ εννοείται το πάτημα του αριστερού κουμπιού στο ποντίκι)

Ctrl + κλικ : Συνεχόμενη επιλογή/αποεπιλογή (μαρκάρισμα/ξεμαρκάρισμα) αρχείων, φακέλων,συντομεύσεων,…

Shift + κλικ : Αν πρώτα έχουμε επιλέξει (μαρκάρει) ένα στοιχείο με απλό κλικ, τότε επιλέγονται (μαρκάρονται) όλα τα ενδιάμεσα στοιχεία

Shift + δεξί κλικ : Εμφανίζει ένα αναδυόμενο μενού συντόμευσης που περιέχει εναλλακτικές εντολές (δηλαδή εμφανίζονται πρόσθετες εντολές που δεν εμφανίζονται με σκέτο δεξί κλικ, π.χ. πάνω σε φάκελο σε Windows 8 εμφανίζεται η εντολή για άνοιγμα γραμμής εντολών DOS)

Shift + διπλό κλικ : Τρέχει την προκαθορισμένη εναλλακτική εντολή (τη δεύτερη επιλογή στο αναδυόμενο μενού)

Alt + διπλό κλικ : Εμφανίζει τις ιδιότητες ενός στοιχείου (αντί δηλαδή να κάνουμε δεξί κλικ και ιδιότητες)

 

Ροδέλα κύλισης ποντικιού μαζί με συνδυασμούς πλήκτρων

Ctrl + κύλιση πάνω = CTRL + + : μεγέθυνση (zoom in)

Ctrl + κύλιση κάνω = Ctrl + - : σμίκρυνση (zoom out)

 

Σύρσιμο ποντικιού μαζί με συνδυασμούς πλήκτρων

(κρατάμε πατημένο το αριστερό κουμπί στο ποντίκι και χωρίς να το αφήσουμε σύρουμε-μετακινούμε το ποντίκι)

Ctrl + σύρσιμο : αντιγραφή αρχείου, φακέλου, συντόμευσης, … (εμφανίζεται στην οθόνη επεξηγηματικόκείμενο "+ αντιγραφή σε"). Αν το αφήσουμε μέσα στον ίδιο φακελο έχουμε έναν γρήγορο τρόπο να δημιουργήσουμε αντίγραφο που θα πάρει αυτόματα ονομασία που θα περιέχει τον αριθμό του αντιγράφου μαζί με την αρχική ονομασία)

Shift + σύρσιμο : μετακίνηση αρχείου, φακέλου, συντόμευσης, … (εμφανίζεται στην οθόνη επεξηγηματικό κείμενο "→ μεταφορά σε")

Alt + σύρσιμο: δημιουργία συντόμευσης/συνδέσμου αρχείου, φακέλου (εμφανίζεται στην οθόνη σχετικό επεξηγηματικό κείμενο). Αν το σύρσιμο π.χ. ενός αρχείου γίνεται πάνω στην επιφάνεια εργασίας είναι σαν να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο, μετά "αποστολή προς" και "επιφάνεια εργασίας".

(Πατάμε συνεχώς το πλήκτρο Ctrl ή Shift ή Alt και όταν τελειώσει το σύρσιμο στη θέση που θέλουμε σταματάμε να πατάμε (αφήνουμε) το αριστερό κουμπί στο ποντίκι).

 

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο (Internet Browser)

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο (Internet Browser)(π.χ. σε Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Edge)

Ctrl + κλικ σε σύνδεσμο : Άνοιγμα συνδέσμου (link) σε νέα καρτέλα (Tab)

Shift + κλικ σε σύνδεσμο : Άνοιγμα συνδέσμου (link) σε νέο παράθυρο

Ctrl + T : Άνοιγμα νέας καρτέλας (Tab)

Ctrl + Shift + T : Επαναφορά (άνοιγμα ξανά) της καρτέλας (Tab) που κλείσαμε πριν

Ctrl + R ή F5 : Ανανέωση (Refresh) (για προχωρημένους: Ctrl+F5: ανανέωση σελίδας χωρίς να διαβάζεται η προσωρινά αποθηκευμένη μνήμη–cache–)

Space ή Page Down : Κύλιση σελίδας προς τα κάτω

Shift + Space ή Page Up : Κύλιση σελίδας προς τα πάνω

Ctrl + D : Προσθήκη στους σελιδοδείκτες ή αγαπημένα (bookmarks/favourites)

Ctrl + H : Εμφάνιση ιστορικού (History)

Ctrl + J : Εμφάνιση λήψεων, λίστας αρχείων που κατεβάσαμε (Downloads)

Ctrl + Enter : Συμπληρώνει στη μπάρα διεύθυνσης τρία w στην αρχή και com στο τέλος, π.χ. youtube + Ctrl + Enter = www.youtube.com

Alt + αριστερό βελάκι (←) : Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκαμε.

Alt + δεξί βελάκι (→) : Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκαμε.

F11 : Πλήρη οθόνη (πατάμε πάλι F11 για επαναφορά)

F3 : Αναζήτηση (όμοια Ctrl+F)

F9 : Προβολή ανάγνωσης όπου μπορεί να γίνει εκφώνηση κειμένου (πατάμε πάλι F9 για επαναφορά).

 

Κείμενο σε Windows

Ctrl + A : Επιλογή όλων (All)

Ctrl + C : Αντιγραφή (το επιλεγμένο στοιχείο αντιγραφής παραμένει στη θέση του μετά την επικόλληση)(Copy)

Ctrl + X : Αποκοπή/Μεταφορά (το επιλεγμένο στοιχείο αντιγραφής διαγράφεται μόνιμα από τη θέση του μετά την επικόλληση)

Ctrl + V : Επικόλληση (ολοκλήρωση της αντιγραφής/μεταφοράς)

Ctrl + Z : Αναίρεση (ακύρωση προηγούμενης ενέργειας)

Ctrl + B : Έντονα (Bold)

Ctrl + U : Υπογράμμιση (Underline)

Ctrl + I : Πλάγια (Italics)

Ctrl + L : Στοίχιση αριστερά (Left)

Ctrl + R : Στοίχιση δεξιά (Right)

Ctrl + E : Στοίχιση στο κέντρο

Ctrl + J : Πλήρη στοίχιση (Justify)

Ctrl + = : Δείκτης (π.χ. Α1). Ξαναπατάμε για επαναφορά

Ctrl + Shift + = : Εκθέτης (π.χ. Α1). Ξαναπατάμε για επαναφορά

Ctrl + N : Άνοιγμα νέου εγγράφου (New)

Ctrl + End : Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου

Ctrl + Home : Μετακίνση στην αρχή του κειμένου

Shift + Enter : Αλλάζουμε σειρά χωρίς να αλλάζουμε παράγραφο (Για παράδειγμα, όταν αλλάζουμε παράγραφο με Enter μπορεί να έχουμε π.χ. μεγαλύτερη απόσταση από την προηγούμενη σειρά ή να ξεκινάμε με εσοχή, ενώ όταν αλλάζουμε γραμμή με Shift+Enter συνεχίζουμε κανονικά με τη μορφοποίηση που έχουμε. Επίσης όταν γράφουμε μέσα σε λίστα με κουκίδα, αν πατήσουμε Enter θα αρχίσουμε από κάτω με κουκίδα, ενώ με Shift+Enter δεν θα μπεί κουκίδα)

Shift + βελάκι : Επιλογή (μαρκάρισμα) χαρακτήρων καθώς κινούμαστε/πατάμε το βελάκι (αριστερά-δεξιά-πάνω-κάτω)

Ctrl + S : Αποθήκευση (σώσιμο) (Save)

Ctrl + F : Αναζήτηση κειμένου (Find). Επίσης F3, όπου διαδοχικά μας πάει στην επόμενη εύρεση

Ctrl + H : Αντικατάσταση κειμένου

Ctrl + P : Εμφάνιση επιλογών εκτύπωσης (Print)

Ctrl +Shift + P : Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω των ιδιοτήτων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

 

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Προσοχή! Ενώ στο αγγλικό πληκτρολόγιο ισχύει δεξί Alt = αριστερό Alt, στο ελληνικό πληκτρολόγιο το αριστερό Alt δεν είναι το ίδιο με το δεξί Alt και ισχύει: δεξί Alt (ή αλλιώς όπως λέγεται AltGr) = Ctrl + αριστερό Alt (το οποίο βολεύει περισσότερο τους δεξιόχειρους επειδή είναι στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου και το πατάμε με το αριστερό, ενώ το δεξί χέρι είναι ελεύθερο).

Ctrl + αριστερό Alt + Ε : (Ευρώ)

Shift + ΄ (τόνος) : ¨ (διαλυτικά) (μόνο στο ελληνικό πληκτρολόγιο)

Ctrl + αριστερό Alt + ΄ (τόνος) ή Shift + W : ΅ (τόνος με διαλυτικά) (μόνο στο ελληνικό πληκτρολόγιο), όπου τόνος είναι το πλήκτρο [;] δεξιά του πλήκτρου [L]

Shift + ' (απόστροφος) : " Ανοίγουμε/κλείνουμε (απλά) εισαγωγικά. (Στο MS Word γίνεται αυτόματη αντικατάστασητων απλών εισαγωγικών " με γωνιακά «»), όπου απόστροφος ['] είναι το πλήκτρο δεξιά του τόνου.

Ctrl + αριστερό Alt + [ (αριστερή αγκύλη) : « (αριστερά γωνιακά εισαγωγικά όχι δηλαδή τα απλά ", μόνο στο ελληνικό πληκτρολόγιο). Επίσης με (αριστερό) Alt+0171.

Ctrl + αριστερό Alt + ] (δεξιά αγκύλη) : » (δεξιά γωνιακά εισαγωγικά όχι δηλαδή τα απλά ", μόνο στο ελληνικό πληκτρολόγιο). Επίσης με (αριστερό) Alt+0187

Στα παρακάτω κρατούμε πατημένο το Alt και χρησιμοποιούμε μόνο το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Αν είμαστε στο ελληνικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιούμε μόνο το αριστερό Alt.

(αριστερό) Alt + 0183 : · (τελεία στη μέση). Το σημείο του πολλαπλασιασμού, όπως 3·5=15

(αριστερό) Alt + 0903 : · (άνω τελεία) (στα ms word και wordpad εμφανίζεται στο σωστό ύψος λίγο πιο πάνω από τη μέση).

(αριστερό) Alt + 0133 : (αποσιωπητικά). (Στο MS Word γίνεται αυτόματη αντικατάσταση τριών συνεχόμενων τελειών με αποσιωπητικά).

(αριστερό) Alt + 0150 : (μικρή παύλα, en dash, έχει πλάτος όσο το πλάτος του χαρακτήρα Ν). Χρησιμοποιείται λιγότερο και προτιμούμε το σύμβολο του μείον (-) που περιλαμβάνεται στα βασικά κουμπιά του αριθμητικού πληκτρολογίου, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται και ως ενωτικό.

(αριστερό) Alt + 0151 : (μεγάλη παύλα, em dash, έχει πλάτος όσο το πλάτος του χαρακτήρα Μ, συνήθως το διπλάσιο πλάτος απ' ό,τι η μικρή)

(αριστερό) Alt + 0147 : (αριστερά κυρτά εισαγωγικά)

(αριστερό) Alt + 0148 : (δεξιά κυρτά εισαγωγικά)

(αριστερό) Alt + 0132 : (δεξιά κυρτά κάτω εισαγωγικά)

(αριστερό) Alt + 21 : § (παράγραφος)

(αριστερό) Alt + 0176 : ° (μοίρες, βαθμοί)

Ενναλακτική λύση είναι να κάνουμε εισαγωγή χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Χαρακτήρων (Character Map) των Windows.

  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ

(Μόνο για προχωρημένους χρήστες)

Del ή F2 ή F10 : Εισαγωγή στο BIOS (το πατάμε αμέσως μόλις ξεκινήσει/ανοίξει ο Η/Υ) (λογισμικό που είναι μόνιμα αποθηκευμένο και φορτώνει πριν τα Windows). (F2 ή F12 επιλογή μέσου εκκίνησης).

F8 : Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους (το πατάμε πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows). Τοχρησιμοποιούμε συνήθως για να μπούμε σε ασφαλή λειτουργία (safe mode) ή να επαναφέρουμε τα Windowsσε παλιότερο χρονικό σημείο καλής λειτουργίας (restore point).

 

Αναφορές:
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Keyboard Shortcuts
List of Unicode characters